Ga naar inhoud

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van De Afvalmaatjes B.V. (hierna te noemen "DeAfvalmaatjes.nl", "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Elzenweg 27, Oudewater. DeAfvalmaatjes.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91722578.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website DeAfvalmaatjes.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze Website bezoekt met je computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

We verzamelen de volgende gegevens die je ons verstrekt:

 • Je e-mailadres
 • Je naam
 • Je telefoonnummer
 • Je adres
 • Je gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer je je registreert voor een DeAfvalmaatjes.nl account
 • Profiel-informatie die je verstrekt via je account
 • Communicatie tussen DeAfvalmaatjes.nl en jou (we mogen je dienst-gerelateerde e-mails sturen)
 • Facturatie- en plaatsingsgegevens

Log file informatie

We verzamelen alleen informatie die je browser stuurt als je onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan we met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van je Computer in gevaar kunnen brengen. Deze logbestanden kunnen informatie bevatten zoals je IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

We maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door je Computer, onze Website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf of in het geheugen van je Computer. Cookies kunnen je Computer of de bestanden die op je Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over je log-informatie en log-gedrag. We gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om je als individu te kunnen identificeren. We gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics (via Google Tag Manager). Google Analytics installeert een permanent cookie in je webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden je gegevens (anonieme IP-adressen) gedeeld met Google. We delen alleen gegevens met Google die we op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent, door de cookies uit te schakelen in je browser.

Hoe gebruiken we deze informatie?

Alle informatie die we verzamelen gebruiken we om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer je de Website opnieuw bezoekt
 2. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website
 3. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren
 4. Je te informeren over de status van je bestelling
 5. Je te informeren over het verloop van je bestelling

Communicatie

We mogen je informatie gebruiken om je te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor je interessant kunnen zijn. Als je deze informatie wil ontvangen, dien je je zelf hiervoor in te schrijven. Als je niet wil dat we nog langer met je communiceren nadat je je hebt ingeschreven, kun je je afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar je je hebt aangemeld.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

We zullen je (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer DeAfvalmaatjes.nl, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot je informatie en deze te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). We zijn ook gerechtigd om je informatie te bewaren en/of te delen wanneer we geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die we ontvangen over jou kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en

veiligheid DeAfvalmaatjes.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, DeAfvalmaatjes.nl kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van je unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de emails tussen jou en DeAfvalmaatjes.nl. We zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Je informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. We spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer je persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart DeAfvalmaatjes.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wil over hoe lang je specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met [email protected].

Recht op inzage, beperking, correcties, recht op bezwaar, recht op dataportabiliteit en overige rechten.

Wanneer je inzage wil in je persoonsgegevens, als je je gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als je je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met DeAfvalmaatjes.nl.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief sturen aan: De Afvalmaatjes B.V. Elzenweg 27, 3421 TT Oudewater (Nederland).

Applicaties, websites en diensten van derden

We zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Graag ontvangen wij een review over onze dienstverlening, hiervoor kunnen wij gebruik maken van de diensten van Stichting Webwinkelkeur. Zij verzamelen (naast onze eigen interne review oplossing) reviews en bieden ondersteuning in het geval van een geschil. Hierbij kan je email, ordernummer en naam worden gedeeld.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens heeft dat je kind zonder je toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt je contact met ons opnemen via [email protected]. Indien je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en je deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als je het vermoeden heeft dat je als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt je contact met ons opnemen via [email protected].

Wijzigingen

DeAfvalmaatjes.nl kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met DeAfvalmaatjes.nl door een e-mail te sturen naar [email protected].

Informatie van externe diensten

Cookie beheren

Je voorkeuren voor de cookies van DeAfvalmaatjes.nl kan je via onderstaande knop instellen.