Contact

Stuur ons
een mail

Check

Onze unieke
afval norm

Wij zetten afval in een beter daglicht!

Wij hebben elk onze eigen afval interesse. Zo houdt Bas bijvoorbeeld van bouwafval, Piet van Puin en weet Loes alles van groenafval. 

 

Wij zijn in het leven geroepen met een missie; de perceptie van afval ten positieve veranderen. Mensen zien afval nu vaak als het eindstation van een product, wij niet! 

 

Wij zien afval als het begin van een prachtige recycelstroom om nieuwe grondstoffen te maken. Hoe meer afval wij op de juiste manier scheiden hoe beter wij de recycelbedrijven kunnen bedienen.

 

Met de Afvalmaatjes hebben wij een norm opgesteld waarin beschreven staat wat de ideale manier van afval verwerken is. Door deze norm te hanteren komen wij tot een percentage van 92% recycling op bouw- en sloopafval (BSA). Van de overige 8% kan duurzame energie gemaakt worden.

Met de juiste werkwijze hoeft slechts 8% van ons BSA afval naar de verbrandingsoven.

Bij de meeste afvalverwerkers ligt dit percentage nu tussen de 15- en 25%

Maak kennis met de afvalmaatjes!

Piet Puin

Leeftijd

Net volwassen

Geslacht

Man

Gewicht

Hij draagt een hoop met zich mee

Motto

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Tekortkoming

Is soms een beetje een warhoofd

Mooie eigenschap

Heeft hart voor de goede zaak

Toegestaan puinafval

Uitsluitend harde steensoorten zoals bijvoorbeeld:

 • Bakstenen
 • Stoeptegels
 • Dakpannen
 • Betonresten
 • Keramische producten (wasbak, toiletpot)
 • Klinkers
 • Betonpuin
 • Tegels
 • Schoon grind

Niet toegestaan puinafval

 • Gipsblokken
 • Gips en gasbeton
 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
 • Vervuiling van; papier, hout, plastic, afvalt, grond en ander afval
 • Alle afvalstoffen zoals niet specifiek omschreven onder Toegestaan puinafval

Wat gebeurt er met puinafval?

Puinafval wordt verkleind in verschillende soorten granulaat. Afhankelijk van het type granulaat wordt het granulaat gebruikt in bijvoorbeeld de wegenbouw.

 

De verschillende varianten van het meng- en betongranulaat worden onder andere gebruikt in de wegenbouw als verhardingsmateriaal.

Bas Bouw

Leeftijd

Zelf is hij de tel al een paar jaar kwijt. Hij gaat al heel wat jaartjes mee.

Geslacht

Man

Gewicht

Net een paar kilo te zwaar

Motto

Wijsheid komt met de jaren

Tekortkoming

Hij weet het altijd beter

Mooie eigenschap

Hij sluit niemand buiten

Toegestaan bouwafval

 • Steenachtig materiaal
 • Papier / karton
 • Huisraad (grofvuil)
 • Gips platen en gasbeton (tot maximaal 5%)
 • Sloophout / afvalhout
 • Metalen (ferro en non-ferro)
 • Kunststoffen
 • Plastic
 • Tempex
 • Maximaal 5% zand
 • Glas (alleen onderin de container)
 • Trespa (alleen onderin de container)
 • Tapijt/vloerzeil max. 10%

Niet toegestaan bouwafval

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
 • Dakleer / bitumen
 • Accu’s
 • Grond
 • Autobanden
 • Zakken huisvuil
 • Matrassen

Wat gebeurt er met bouwafval?

Bouw- en sloopafval wordt gesorteerd in verschillende deelstromen, zoals puin en hout. Na het scheiden in verschillende deelstromen blijft er restafval over. Dit afval zal verbrand en omgezet worden tot duurzame energie.

 

Van restafval wordt duurzame energie opgewekt. Van de deelstromen is het afhankelijk per deelstroom. Bijvoorbeeld van puin worden verschillende varianten meng- en betongranulaat van gemaakt.

Jacque Afvalzak

Leeftijd

Hij gaat steeds maar kort mee

Geslacht

Man

Gewicht

Elke dag een kilo erbij

Motto

Eenmaal erin, nooit meer eruit

Tekortkoming

Draagt een hoop met zich mee

Mooie eigenschap

Kan goed geheimen bewaren

Toegestaan bedrijfsafval

 • Papier / karton
 • Kunststoffen
 • Plastic
 • Tempex
 • Glas (bij voorkeur dient u dit in de glascontainer aan te bieden)
 • Zakken huisvuil

Niet toegestaan bedrijfsafval

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval / (klein) chemisch afval
 • Dakleer / bitumen
 • Accu’s
 • Grond / zand
 • Autobanden
 • Alles wat niet genoemd is bij toegestaan bedrijfsafval

Wat gebeurt er met bedrijfsafval?

Bedrijfsafval wordt gesorteerd in verschillende deelstromen, zoals plastic, papier en karton. Na het sorteren blijft restafval over. Dit zal verbrand en omgezet worden tot duurzame energie.

Gijs Grond

Leeftijd

Hij blijft maar verjongen

Geslacht

Man

Gewicht

Moeilijk te zeggen, het gaat om volume

Motto

Stille wateren, diepe gronden

Tekortkoming

Wordt erg zwaarmoedig van regen

Mooie eigenschap

Vormt vaak de basis voor meer moois

Toegestaan grondafval

 • Grond met bodemonderzoek locatie van herkomst na de datum 8-7-2019 met uitslag categorie vrij toepasbaar/A.W./Wonen
 • Niet verdachte grond-zand
 • Visueel schone grond-zand
 • Visueel schone tuinaarde

Niet toegestaan grondafval

 • Verdachte grond-zand
 • Grond afkomstig van industrie terreinen
 • Boomstronken of wortels
 • Vervuiling door steen of andere materialen zoals papier, glas, plastic en overig afval
 • Grond in zakken verpakt
 • Zand en grond vervuild door olie of andere vloeistoffen

Wat gebeurt er met grondafval?

Grond wordt indien nodig gereinigd en anders ter verkoop aangeboden.
Een goede grondstof hergebruiken bespaart veel kosten!

Grond wordt verplaatst om aan de behoefte van de samenleving te voldoen.

Hennie Hout

Leeftijd

We hebben de jaarringen niet kunnen tellen

Geslacht

Vrouw

Gewicht

Dat vraag je niet aan een vrouw!

Motto

Nu ik oud en wijs genoeg ben

Tekortkoming

Niet meer de snelste

Mooie eigenschap

Hoog IQ en een sterk lijf

Toegestaan houtafval B plaatmateriaal max. 50% zie onderverdeling

 • B Hardboard <1%
 • B Zachtboard <1%
 • B Vezelplaat <1%
 • B MDF <1%
 • B Spaanplaat <25%
 • B Overig plaatmateriaal.
 • Houten meubels vrij van overige afvalstromen
 • Geschilderd hout, kozijnen, deuren (vrij van glas)
 • Sloophout
 • Hout met spijkers of scharnieren

 

Niet toegestaan houtafval A/B

 • Meer dan 50% plaatmateriaal betekent upgrade afvalsoort naar houtafval B met daarbij behorende kosten consequentie.
 • Verbrand hout
 • Verrot hout
 • Gecreosoteerd en/of geïmpregneerd en/of chemisch verduurzaamd hout, tuinhout
 • Bielzen
 • Hout met aanhechting van niet hout producten (bijv. bankstel)
 • Groenafval / boomstam
 • Hardhout
 • Hout uit waterwerken en/of verontreinigd met bagger.

Wat gebeurt er met houtafval?

Hout kan gescheiden worden in 3 type soorten:

 • A-hout: onbehandeld hout.
 • B-hout: geverfd, gelakt of verlijmd hout.
 • C-hout: geïmpregneerd hout, zoals schuttingen of bielzen.

Als eerste wordt het hout gescheiden, als deze niet gescheiden is ingeleverd. A en B-kwaliteit hout wordt klein gemaakt en alle andere voorwerpen die zich in het hout bevinden, zoals spijkers, worden eruit gehaald. C-hout kan niet als materiaal hergebruikt worden, omdat het hout giftige stoffen bevat. Na het versnipperen van c-hout kan het gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.

Meubels, productie van spaanplaat, houtsnippers, megatop en duurzame energie.

Versnipperd hout kan worden gebruikt als bodem voor de paardenbak. Dit is megatop.

Karel Karton

Leeftijd

Oud en geribbeld

Geslacht

Man

Gewicht

Lichter dan hij eruit ziet

Motto

Iedereen is mijn vriend

Tekortkoming

Is geen goede zwemmer

Mooie eigenschap

Is voor heel veel zaken te gebruiken

Toegestaan papier/karton afval

 • Papier
 • Karton

Niet toegestaan papier/karton afval

 • Ordners
 • Gelamineerd papier
 • Vervuild papier
 • Plastic
 • Restafval

Wat gebeurt er met papier/karton afval?

Papier- en karton wordt gereinigd, gesorteerd en vervolgens in balen geperst. Dit gaat zo als grondstof naar een papier- en kartonfabriek. Van deze balen wordt vervolgens weer nieuw papier en karton gemaakt. Nieuw papier bestaat voor 80% uit gerecycled materiaal.

Loes Groen

Leeftijd

Het is nog een jong blaadje

Geslacht

Vrouw

Gewicht

Altijd strak op gewicht

Motto

Leef groen, ga voor groen!

Tekortkoming

Is erg op haar zelf

Mooie eigenschap

Draagt de groene gemeenschap een warm hart toe

Toegestaan groenafval

 • Snoeiafval
 • Struiken zonder kluit
 • Gras
 • Bloemen
 • Takken snoeihout
 • Planten
 • Minder dan 1% grond/zand toegestaan daarboven is het tuinafval

Niet toegestaan groenafval

 • Grond
 • Puin en ander afval
 • Rottend groenafval/compost

Wat gebeurt er met groenafval?

+- 2/3 van het gft-afval wordt direct tot compost verwerkt. Het overige gedeelte wordt vergist. Door het vergissen ontstaat biogas. Het overige gft-afval uit het vergissingsproces wordt ook verwerkt tot compost. Gft-afval wat vervuild is met bijvoorbeeld papier en plastic wordt afgekeurd. Indien gft-afval is afgekeurd wordt dit afval verbrand.

Compost en Bio-gas

Gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval is goedkoper voor gemeenten, dan het samen met het restafval verbranden. En dat scheelt voor jou weer gemeentebelasting.

Compost kan de bodemkwaliteit verbeteren.

Gert Gemengd

Leeftijd

Hij zegt elke dag wat anders

Geslacht

Dat wisselt per dag

Gewicht

Alles door elkaar maakt dik...

Motto

Weggooien is zonde

Tekortkoming

Kan slecht nee zeggen tegen spullen

Mooie eigenschap

Een allermansvriend

Toegestaan Huisraad/grof vuil

 • Stoelen/Bankstellen
 • Oven/Fornuizen (na 1993)
 • Kasten
 • Niet asbesthoudend c.q. gelijkend Tapijt/vloerzeil max. 10%
 • Keuken apparatuur
 • Badkamer en toilet inrichting

 

Niet toegestaan Huisraad/grof vuil

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Gevaarlijk afval / (klein) chemisch afval
 • Dakleer / bitumen
 • Accu’s
 • Grond / zand
 • Autobanden

Wat gebeurt er met gemengd afval?

Huisraad wordt gesorteerd in verschillende deelstromen, zoals hout en kunststoffen. Na dit proces blijft er restafval over. Dit zal verbrand en omgezet worden tot duurzame energie.

Van het restafval wordt duurzame energie opgewekt. Van de deelstromen is het afhankelijk per deelstroom. Bijvoorbeeld van hout worden nieuwe meubelen gemaakt.

Per jaar wordt er in Nederland
85,5 miljard kg huisvuil ingezameld. 

Slechts 59% hiervan wordt gerecyceld, hiermee verliezen we 41% waardevol afval aan de verbrandingsoven

Onze Missie

Onze missie verdiend het om breed verspreid te worden. Wij dragen bij aan het creëren van een generatie die bewust met afval omgaat. 

Door met afvalverwerkingsbedrijven de samenwerking aan te gaan zorgen wij ervoor dat deze boodschap verteld wordt.

De Afvalmaatjes is een initiatief van UMIA BV. Zij neemt haar verantwoordelijkheid door de verandering in gang te zetten. Met elkaar, beter voor elkaar.

Wilt u meer informatie over de afvalmaatjes?

Stuur ons dan een mail op:

In de social media

Volg ons voor meer Afvalmaatjes content

Alle rechten in bezit van De Afvalmaatjes BV